Det meldes at 1000 nye konstabler skal utdannes til ordenspolitiet, fordelt på Trondheim, Oslo, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I første omgang settes det i gang kurs for omtrent 500 mann. (11.10.1941)

Innbyggerne i Grong i Nord-Trøndelag er pålagt å innlevere ski og beksømstøvler – ett par støvler per person og alle ski som finnes i bygda. På Dombås rekvirerer tyskerne sykler. (11.10.1941)

Alle skifabrikker i Oppland fylke går for fullt: Det er stor etterspørsel etter norske ski av bjørk og ask. Importen av utenlandske trematerialer har praktisk talt opphørt, og man håper nå at skogeiere vil klare å skaffe nok trevirke til produksjonen. (11.10.1941)

Det er startet opp en teaterskole i Oslo, med 22 elever fordelt på tre klasser: Skuespill, opera og ballett. Studietiden blir to år. Det undervises også i tysk og italiensk. (11.10.1941)