Til sammen 1135 kilo kjøtt og flesk beslaglegges av prispolitiet fra lastebiler på strekningen Oslo-Askim. (28.10.1941)