Den operative delen av Den norske brigaden i Skottland forflyttes fra Tain til Banffshire og Aberdeenshire og får ansvaret for invasjonsforsvar av Aberdeenhalvøya. Området blir ansett som særlig utsatt for landsetting av luftbårne styrker, og en stor del av troppenes oppgaver blir dermed bygging av forsvarsverker. (14.10.1941)