Fra starten av oktober er det forbudt å avertere tilbud om ekstra godtgjørelse til den som skaffer værelser, leiligheter eller andre ting som man kunne ønske å disponere. Prispolitiet griper inn mot slike annonser, som har vært å finne i alle aviser. (02.10.1941)

Ny melkerasjonering trer i kraft. Alt salg av melk skal foregå enten på anvisning eller mot innføring i “Kjøpebok for melk”. Kvantumet per dag blir slik: For barn fra 0-5 år: 0,8 liter. For barn fra 6-15 år: 1 liter. For syke: 1 liter. For voksne over 15 år: 0,25 liter. (01.10.1941)

To norske marinefartøyer går ut fra Scapa Flow. Planen er at jageren Draug skal slepe motortorpedobåten MTB 56 oppunder norskekysten, og så skal båten gå inn i skjærgården for egen motor mens Draug går tilbake til Scapa. MTB 56 har toppfart på 30 knop og en besetning på 11 mann. Løytnant Per Danielsen er skipssjef. (Fortsetter i morgen…) (01.10.1941)