Kong Haakon spiller inn en oppmuntrende tale til den norske befolkning, som skal slippes ned over Norge fra fly:

(25.10.1941)