DS Bjørnungen av Oslo blir torpedert mellom Kirkenes og Honningsvåg av en russisk torpedobåt. Sju nordmenn omkommer. (06.10.1941)

Postbud Olaf Johnsen blir arrestert på Trondheim Postkontor fordi han har vært med på illegalt arbeid og hatt folk i dekning i sin hytte. Han innsettes i Vollan fengsel, blir senere sendt til Grini og ender opp i Tyskland i 1943. Han omkommer i Sachsenhausen i 1944. (06.10.1941)

Antallet ansatte hos den norske handelsflåtens organisasjon Nortraship i London er økt fra 230 til 350 siden oktober 1940. En tredel av de ansatte er norske. Nortraships avdeling i New York har over 200 ansatte, hvor mer enn halvparten er nordmenn. (06.10.1941)

Quisling er til stede ved Den norske legions edsavleggelse i Tyskland. Første kontingent på omlag 1000 mann er i full gang med opplæring. Mye tyder på at Quisling også benytter anledningen til å ha nyttige samtaler med nøkkelpersoner i Berlin. Ved hirdstevnet i Oslo i dag kommer propagandaminister Lunde med følgende optimistiske uttalelse: «Målet er gitt og målet vil bli nådd: Vidkun Quislings overtagelse av den fulle makt i et fritt Norge». (06.10.1941)

Det er tysk høsttakkefest på Universitetsplassen, der Terboven klarlegger Norges stilling, nå og i fremtiden. Han snakker om Englands «spill med den norske handelsflåte», Churchill og «den flyktede regjerings ødeleggelse av norsk liv og eiendom» og at «Englands sulteblokade er totalt mislykket». Han trekker fram at det er Tyskland som sikrer Norges matforsyning. (06.10.1941)

Leselysten har økt sterkt utover høsten. På Deichmanske bibliotek i Oslo noterer man en økning i registrerte låntakere på 29%. Utlånet av faglitteratur øker mest. (06.10.1941)

Ny forskrift om rasjonering av risgryn: Til 31. desember kan det selges 400 gram risgryn mot klipp av brødmerker og ekstrakort. Nye rasjoner av sirup kunngjøres også. (06.10.1941)