MB Nora I forlater Øygarden med 18 personer om bord, derav én kvinne og ett barn, på vei mot Shetland. Båten er stjålet. De kommer frem to dager etter. (13.10.1941)

Det norske kompani på Island, en skiløperavdeling på omtrent 100 mann med base ved Akureyri, starter instruksjon i skiløping og vinterkrigføring for britiske og amerikanske allierte tropper. Omkring 1000 britiske og 3000 amerikanske soldater kommer til å få opplæring av kompaniet. (13.10.1941)

Etter evakueringen av Svalbard i september, har 349 av de evakuerte nordmennene blitt innrullert i Den norske brigaden i Skottland. (13.10.1941)

En del russiske krigsfanger har ankommet Norge. De brukes som arbeidskraft på tyske anlegg. Det er opprettet flere hovedleire for krigsfanger både i Sør- og Nord-Norge, såkalte «Stalag». I en forordning har Terboven forbudt ethvert samkvem mellom nordmenn og krigsfanger. (13.10.1941)

Oslo kommune har utvidet sitt jordbruksområde med 500 mål, og Ekebergsletta har kommet inn i byens matproduksjon. Stort nybrotts- og kultiveringsarbeid er utført i sommer, av 250-300 arbeidsledige. (13.10.1941)