BAKGRUNN: Rykter om en snarlig invasjon i Norge går livlig i hjemmefrontkretsene. Kanskje ikke så rart, for i Storbritannia sitter militære staber og utarbeider planer for mulige invasjonsalternativer. Det er først og fremst Stalin som ønsker en landgang i Nord-Norge for å sikre sjøforbindelse med vesten. Churchill er skeptisk til en felles britisk-russisk operasjon, men holder idéen om en aksjon levende utover høsten. Planene blir imidlertid lagt på is, fordi britiske militære ledere anser dem for altfor risikable. Special Operations Executive, som allerede er aktive i Norge, foreslår sammen med det britiske direktoratet for kommando-operasjoner å opprette en permanent base i Lofoten-Bodø-området. Denne basen skal danne utgangspunkt for tokter med marinefartøy langs kysten. Også disse planene blir sterkt reduserte. (22.10.1941)

En del større firmaer begynner med «matauk» og bevilger penger til innkjøp av mat til sine ansatte. Norsk Hydro stiller 250.000 kroner til disposisjon for kjøp av matvarer og innredning av kjøle- og fryselagre. (22.10.1941)

Det dukker opp flere byttesentraler rundt omkring i byene, særlig for skotøy. I Drammen bevilger ordføreren 2000 kroner til etablering av en slik byttesentral i kommunal regi. (22.10.1941)

Politiminister Jonas Lie klargjør en midlertidig forordning om hemmelig post- og telegramkontroll. Det er lederen av sikkerhetspolitiet som får myndighet til å sette i gang undersøkelse av post- og telegramforsendelser og holde tilbake slike der han finner det påkrevet av hensyn til «rikets sikkerhet eller opprettholdelse av ro og orden». (22.10.1941)

Ivar Duesund og Karsten Wang blir henrettet på Ulven leir i Os etter å ha blitt dømt til døden ved tysk krigsrett. Dette er et resultat av Gestapos opprulling av flere større motstandsgrupper i Bergensområdet i løpet av sommeren og høsten. Mange av de arresterte har fått lange tukthusstraffer som skal sones i leire i Tyskland. (22.10.1941)