Eugen Lewin-Dorsch, som i september 1939 flykta fra Italia til Norge og ble arrestert for «tyskfiendtlige holdninger» i mai i år, omkommer i konsentrasjonsleiren Mauthausen som den første jøden deportert fra Norge. (02.10.1941)

En tobakksfabrikant i Aker er ilagt en bot på 50 000 kroner og en inndragning av 10 000 kroner for å ha holdt tilbake varer fra omsetningen og endret salgsvilkårene til ugunst for kjøperne. (02.10.1941)

Gestapo har gått til aksjon mot postmann Kristian Steins organisasjon i Bergensdistriktet. Dette er en av de foreløpig største illegale organisasjoner i landet, med forgreininger på kysten nordover til Kristiansund. Stein har betjent posttjenesten på Hurtigruten og med den som dekning bygget opp et nett av kontakter på stoppestedene. Én av Gestapos norske agenter har infiltrert gruppa og avslørt en rekke ledere i Steins organisasjon. I tillegg til Stein, blir Ingebrigt Valderhaug og en rekke andre ledere i gruppa arrestert. Noen rømmer vestover med fiskebåter. Av de arresterte i Stein-saken blir ti mann henrettet, og 51 personer dør senere i fangenskap. (02.10.1941)

MTB 56 har fortsatt for egen maskin inn mot norskekysten med 20 knops fart, etter først å ha blitt slept fra Scapa Flow av jageren Draug. Den har glidd ubemerket inn i Korsfjorden med nesten lydløse hjelpemotorer og plassert seg ved en holme med kamuflasjenett over seg. Når tankskipet Borgny oppdages, eskortert av en minesveiper og patruljefartøy, fyrer MTB’en av begge sine torpedoer og senker Borgny. Besetningen på Borgny er norsk, og 14 av 27 omkommer. MTB’en går sørover og møter Draug igjen før de returnerer til Shetland. (02.10.1941)

Fra starten av oktober er det forbudt å avertere tilbud om ekstra godtgjørelse til den som skaffer værelser, leiligheter eller andre ting som man kunne ønske å disponere. Prispolitiet griper inn mot slike annonser, som har vært å finne i alle aviser. (02.10.1941)