MB Sjøglimt reiser fra Fjell med 26 personer om bord. Dette er personer fra Stein-gruppen, som må evakueres fordi lensmann i Fjell kommune, Leif Eikeland, har blitt arrestert. Dette er Sjøglimts andre overfart til Shetland siden juni 1940. (30.10.1941)

Et lite apropos: I august var representanter for den tyske okkupasjonsmakten på Falstad på jakt etter et nytt føde- og mødrehjem. De konkluderte da med at bygningen var ubrukelig som lebensborn-hjem, men som en av representantene skal ha sagt: «…aber als Konzentrationslager ist das prima!» («som konsentrasjonsleir er det prima!») (Kilde: Gaute Ulvik Haugan, Falstadsenteret). Det første lebensborn-hjemmet utenfor Tyskland ble etablert på Hurdal Verk i august. (30.10.1941)

Birger Ljungberg, som har sittet som forsvarsminister siden 1939 og ble med regjeringen til Storbritannia, blir permittert. Oscar Torp blir konstituert som ny forsvarsminister, siden formelt utnevnt. Torp kommer til å innlede en betydelig omorganisering av forsvaret i eksil, blant annet ved å gjenopprette Forsvarets Overkommando som skal samordne på tvers av våpengrener. (30.10.1941)

Tyske okkupasjonsmyndigheter beslaglegger Falstad skolehjem, en statlig internatskole på Ekne utenfor Levanger. Danske fanger er i gang med å bygge vakttårn og piggtrådgjerder rundt den firkantede hovedbygningen fra 1921. Falstad skal fungere som arbeidsleir, transittleir og dødsleir. (30.10.1941)

Etter et mineleggingsoppdrag i Edøyfjorden med fiskebåten MK Nordsjøen, der båten sank i en storm, kaprer Leif Larsen og hans mannskap MK Arthur som ligger i Søvik på Sunnmøre. Palmar Bjørnøy og to andre fra Shetlandsgjengen er med på kapringen. Båten kommer til å gjøre flere turer over Nordsjøen for å transportere flyktninger, agenter og kurerer. Bildet viser Shetlands-Larsen om bord på MK Arthur. (30.10.1941)

Forsyningsdirektør Nikolay Schei opplyser i et foredrag at det skal være dekning for det norske behovet for brødmel fram til 1. august 1942. Det skal også være mulig å sikre en kjøttrasjon på 200 gram i uken. Han mener det skal være grunnlag for å komme igjennom den vanskelige tiden uten skade på folkehelsen. (30.10.1941)

I kunngjøringer i aviser over hele landet blir folk innstendig oppfordret til å spare på strømmen. Oslo Elektrisitetsverk innfører et straffetillegg på 30 øre per kWh for husstander med et overforbruk på mer enn 1 kWh. I Østlandsområdet må forbruket reduseres med minst 20 prosent i forhold til fjoråret hvis man vil unngå utkobling. Spenningen er senket med tre prosent og vannsituasjonen er ikke god. I Bergen er situasjonen enda verre. (30.10.1941)