DS Solskin av Oslo bombes av britiske fly og senkes utenfor Ekerøy, på reise fra Karmøy til Lysaker. Jakob Sletteland blir drept. (31.10.1941)

Hitler kommer med den offisielle ordren om at sovjetiske krigsfanger skal brukes som arbeidskraft i den tyske krigsøkonomien. I Norge får Wehrmacht ansvaret og kommer til å sende den største mengden krigsfanger til Nord-Norge. I takt med dette vil man utvikle et mer planlagt fangeleirsystem i hele landet. (31.10.1941)

Folk melder seg inn i NS som aldri før. Tallet har kommet opp i 35.000 medlemmer, tilstrekkelig til at partiet etter Quislings mening kan påta seg å styre Norge. I april 1940 hadde partiet bare noen få hundre medlemmer. (31.10.1941)