Gruppa med norske partisanere og russere som ble satt i land på Varangerhalvøya i september, kommer i en voldsom kamp mot en tysk avdeling på Langbunes nær Kiberg. To russiske soldater og en vardøværing faller. De øvrige partisanene klarer etter hvert å komme seg unna. (20.10.1941)

På vegne av NKP skriver Peder Furubotn et brev til statsminister Nygaardsvold. Kommunistene i Norge har for alvor organisert grupper for væpnet motstandskamp etter tyskernes innmarsj i Sovjetunionen. Furubotn understreker behovet for “effektive kampformer, som f.eks. organisert sabotasje i alle former, geriljakamper, osv.”. NKP er uenige i den linje de norske og allierte myndigheter har lagt opp til, med passiv motstand og “vente og se-taktikk”. NKP kommer til å fortsette med propagandering for mer aktiv militær innsats gjennom hele krigen, og enkelte grupper i NKP setter i gang sabotasjeaksjoner på egen hånd. (20.10.1941)