MB Sjølyst reiser fra Austevoll med 16 personer om bord. De ankommer Shetland 1. november. (30.10.1941)