Tyske okkupasjonsmyndigheter beslaglegger Falstad skolehjem, en statlig internatskole på Ekne utenfor Levanger. Danske fanger er i gang med å bygge vakttårn og piggtrådgjerder rundt den firkantede hovedbygningen fra 1921. Falstad skal fungere som arbeidsleir, transittleir og dødsleir. (30.10.1941)