I kunngjøringer i aviser over hele landet blir folk innstendig oppfordret til å spare på strømmen. Oslo Elektrisitetsverk innfører et straffetillegg på 30 øre per kWh for husstander med et overforbruk på mer enn 1 kWh. I Østlandsområdet må forbruket reduseres med minst 20 prosent i forhold til fjoråret hvis man vil unngå utkobling. Spenningen er senket med tre prosent og vannsituasjonen er ikke god. I Bergen er situasjonen enda verre. (30.10.1941)