Etter at britiske rekognoseringsfly går over Ålesund om morgenen, bestemmer Coastal Command seg for å sette i verk et angrep på fem lastebåter i tysk tjeneste. Det blir bestemt at ni Lockhead Hudson fra 220 Sqdn i Skottland skal gjennomføre angrepet om kvelden. Tretten minutter over ni om kvelden går flyalarmen i Ålesund, og angrepet er i gang. Resultatet blir at DS Barcelona senkes og DS Vesla skytes i brann. Én sivilperson blir drept. Samtidig blir havneområdene i Bergen angrepet av britiske fly, men der blir det bare gjort små skader. (Bildet er tatt av et britisk fly over Ålesund.) (29.10.1941)

Kabaret-teateret og skjenkestedet Dovrehallen i Storgata i Oslo blir herjet av brann. Ilden oppstår i 16-tiden i en eskefabrikk i mellombygningen og forplanter seg på fem minutter i hele gårdens høyde. Arbeidet er vanskelig for brannvesenet, og en brannmann blir stygt skadet ved et fall. (29.10.1941)

Etter at lagrene er tomme, stanser Vinmonopolet salget av originalmerker av franske likører, konjakk og britisk whisky. (29.10.1941)