Folk melder seg inn i NS som aldri før. Tallet har kommet opp i 35.000 medlemmer, tilstrekkelig til at partiet etter Quislings mening kan påta seg å styre Norge. I april 1940 hadde partiet bare noen få hundre medlemmer. (31.10.1941)