Motoren til en båt som er planlagt avreist fra Obrestad havarerer, og den kommer seg aldri ut av havna på Obrestad. Gestapo finner en håndskrevet liste med navn på de fleste som skulle være med båten. De fleste av dem arresteres, og forberedelsene til fluktforsøket fører til at mange får dødsstraff. Flere av de arresterte blir torturert uten å røpe noe, og femten mann blir senere henrettet i Trandumskogen. (17.10.1941)

Hurtigruten DS Vesteraalen på nordgående fra Tromsø, med 39 passasjerer og en besetning på 22, blir truffet av en torpedo fra en uidentifisert ubåt på vei inn til Øksfjord. Torpedoen treffer midtskips på babord side, skipet brekker i to og synker i løpet av 30 sekunder. Seks av bestningsmedlemmene og én passasjer overlever. 54 mennesker omkommer. (17.10.1941)

Enda et norsk skip blir angrepet av torpedoer i konvoi SC 48. MT Barfonn, med 13 400 tonn bensin om bord, blir senket. Hele mannskapet står klart ved livbåtene, og de fleste kommer seg om bord i en. Likevel omkommer 16 av 23 mann, hvorav åtte nordmenn. (17.10.1941)