Norske kvinner oppfordres til å løfte strikkepinnene i kamp mot bolsjevismen.

(Faksimile: Aftenposten arkiv) (21.10.1941)

I Arendal-distriktet er det i de par siste ukene innlevert omtrent 35.000 kilo eikenøtter til tre mottakerstasjoner. Nøttene betales med 40 øre per kilo. Det er også tatt imot adskillige tusen kilo kastanjenøtter. (21.10.1941)

Under opprulling av Nittedal-saken, der et våpenlager tilhørende Milorg blir avslørt, blir den første Milorg-sjefen på Østlandet, major Halfdan Haneborg Hansen, arrestert av Gestapo. (21.10.1941)