Ti tyske ubåter slår til mot SC 48, en konvoi bestående av 50 skip fra mange allierte og nøytrale nasjoner og med solid eskorte. En av de første torpedoene treffer DS Ila av Trondheim, som er på vei over Atlanteren med 2000 tonn stål og stykkgods. Ila brekker midtskips og synker med en gang. Sju mann overlever og 14 omkommer. (15.10.1941)

Etter oppløsningen av speiderorganisasjonene leverer Laksevåg 1 (KFUK) sin kassabok med bilag samt kassabeholdning på 1,45 kroner til politiets oppnevnte tillitsmann i Bergen. Som mange andre steder har også lederne for KFUK-troppene stor motvilje mot å levere inn alt utstyret som speiderne har. De leverer inn en del av de eldste speiderdraktene og mye gammelt leirutstyr, men mye blir gjemt unna. De beste teltene blir gjemt ved å pakke de godt inn for så å grave dem ned i Fyllingsdalen. Siden freden lar vente på seg, blir de fleste teltene ødelagt før de kan graves opp igjen. (15.10.1941)

14 mann fra Den norske brigaden i Skottland seiler til Sør-Georgia, hvor de etter anmodning fra War Office skal avløse en britisk vaktstyrke. Britene frykter at tyskerne vil okkupere øya for å etablere en flåtebase. Mannskapene er håndplukket, en stor del av dem er tidligere kystartillerister eller hvalfangere som kjenner området fra tidligere. (15.10.1941)

Terbovens forordning om avleveringsplikt for telt, anorakker, vindbukser og ryggsekker trer i kraft. Overtredelse straffes med fengsel eller bøter opptil 100 000 kroner. Det er tyske soldater som trenger utstyret. (15.10.1941)