DS Rask av Stavanger blir senket av tyske fly i Irskesjøen utenfor Tuskar Rock. Sju personer omkommer og fem personer blir plukket opp av en nærliggende båt. (19.10.1941)

MK Nordsjøen, som er ombygget fra fiskebåt til minelegger, forliser i en storm i et mineleggingsoppdrag i Edøyfjorden. Samtlige syv om bord overlever og kommer seg tilbake til Shetland etter noen uker i Norge. Shetlands-Larsen er en av dem som deltar i oppdraget. (19.10.1941)