Etter at britiske rekognoseringsfly går over Ålesund om morgenen, bestemmer Coastal Command seg for å sette i verk et angrep på fem lastebåter i tysk tjeneste. Det blir bestemt at ni Lockhead Hudson fra 220 Sqdn i Skottland skal gjennomføre angrepet om kvelden. Tretten minutter over ni om kvelden går flyalarmen i Ålesund, og angrepet er i gang. Resultatet blir at DS Barcelona senkes og DS Vesla skytes i brann. Én sivilperson blir drept. Samtidig blir havneområdene i Bergen angrepet av britiske fly, men der blir det bare gjort små skader. (Bildet er tatt av et britisk fly over Ålesund.) (29.10.1941)