Nils Johan Nesse fra Bremnes blir drept når MB Siglaos, som inngår i Shetlandsruten, blir angrepet av tyske fly på vei fra Norge til Shetland. (27.10.1941)