MB Haugen forlater Volda på vei mot Shetland. Det er Alfred Munthe Heggem som rømmer sammen med 38 andre nordmenn. Bare fire dager etter rekvireres båten av Royal Navy, men blir senere overført til Shetlandsgjengen for transporter over havet. (24.10.1941)

Ifølge Stavanger Aftenblad er det nå i drift i alt 25 fabrikker for produksjon av generatorknott i Rogaland. (24.10.1941)

Jan Baalsrud, som for ett års tid siden ble arrestert av svensk politi og dømt til sju måneders fengsel for «spionasje for fremmed makt mot fremmed makt», har etter dette kommet seg til London via Russland. Nå blir han opptatt som sersjant i Norwegian Independent Company No. 1 (Kompani Linge), hvor han skal gjennomgå spesialtrening for hemmelig innsats i Norge. (23.10.1941)

Walt Disney har premiere på animasjonsfilmen «Dumbo» på kino i New York. På den andre siden av Atlanterhavet blir 25.000 jøder samlet inne i fire lagerbygninger og henrettet i Odessa i Ukraina. Politiminister Jonas Lie er på studietur, der han følger aksjonene til einsatzgruppen i Ukraina og overværer de store jødemassakrene som pågår over tre dager, etter at byen falt 16. oktober. Jøder blir hengt i trær og stolper, og friområder blir fylt med likhauger. Lie omtaler denne tiden i Odessa som «livlig» og kommer hjem til Norge som en større antisemitt enn tidligere. (23.10.1941)

BAKGRUNN: Rykter om en snarlig invasjon i Norge går livlig i hjemmefrontkretsene. Kanskje ikke så rart, for i Storbritannia sitter militære staber og utarbeider planer for mulige invasjonsalternativer. Det er først og fremst Stalin som ønsker en landgang i Nord-Norge for å sikre sjøforbindelse med vesten. Churchill er skeptisk til en felles britisk-russisk operasjon, men holder idéen om en aksjon levende utover høsten. Planene blir imidlertid lagt på is, fordi britiske militære ledere anser dem for altfor risikable. Special Operations Executive, som allerede er aktive i Norge, foreslår sammen med det britiske direktoratet for kommando-operasjoner å opprette en permanent base i Lofoten-Bodø-området. Denne basen skal danne utgangspunkt for tokter med marinefartøy langs kysten. Også disse planene blir sterkt reduserte. (22.10.1941)

En del større firmaer begynner med «matauk» og bevilger penger til innkjøp av mat til sine ansatte. Norsk Hydro stiller 250.000 kroner til disposisjon for kjøp av matvarer og innredning av kjøle- og fryselagre. (22.10.1941)

Det dukker opp flere byttesentraler rundt omkring i byene, særlig for skotøy. I Drammen bevilger ordføreren 2000 kroner til etablering av en slik byttesentral i kommunal regi. (22.10.1941)

Politiminister Jonas Lie klargjør en midlertidig forordning om hemmelig post- og telegramkontroll. Det er lederen av sikkerhetspolitiet som får myndighet til å sette i gang undersøkelse av post- og telegramforsendelser og holde tilbake slike der han finner det påkrevet av hensyn til «rikets sikkerhet eller opprettholdelse av ro og orden». (22.10.1941)

Ivar Duesund og Karsten Wang blir henrettet på Ulven leir i Os etter å ha blitt dømt til døden ved tysk krigsrett. Dette er et resultat av Gestapos opprulling av flere større motstandsgrupper i Bergensområdet i løpet av sommeren og høsten. Mange av de arresterte har fått lange tukthusstraffer som skal sones i leire i Tyskland. (22.10.1941)

Norske kvinner oppfordres til å løfte strikkepinnene i kamp mot bolsjevismen.

(Faksimile: Aftenposten arkiv) (21.10.1941)

I Arendal-distriktet er det i de par siste ukene innlevert omtrent 35.000 kilo eikenøtter til tre mottakerstasjoner. Nøttene betales med 40 øre per kilo. Det er også tatt imot adskillige tusen kilo kastanjenøtter. (21.10.1941)

Under opprulling av Nittedal-saken, der et våpenlager tilhørende Milorg blir avslørt, blir den første Milorg-sjefen på Østlandet, major Halfdan Haneborg Hansen, arrestert av Gestapo. (21.10.1941)

Gruppa med norske partisanere og russere som ble satt i land på Varangerhalvøya i september, kommer i en voldsom kamp mot en tysk avdeling på Langbunes nær Kiberg. To russiske soldater og en vardøværing faller. De øvrige partisanene klarer etter hvert å komme seg unna. (20.10.1941)

På vegne av NKP skriver Peder Furubotn et brev til statsminister Nygaardsvold. Kommunistene i Norge har for alvor organisert grupper for væpnet motstandskamp etter tyskernes innmarsj i Sovjetunionen. Furubotn understreker behovet for «effektive kampformer, som f.eks. organisert sabotasje i alle former, geriljakamper, osv.». NKP er uenige i den linje de norske og allierte myndigheter har lagt opp til, med passiv motstand og «vente og se-taktikk». NKP kommer til å fortsette med propagandering for mer aktiv militær innsats gjennom hele krigen, og enkelte grupper i NKP setter i gang sabotasjeaksjoner på egen hånd. (20.10.1941)

DS Rask av Stavanger blir senket av tyske fly i Irskesjøen utenfor Tuskar Rock. Sju personer omkommer og fem personer blir plukket opp av en nærliggende båt. (19.10.1941)

MK Nordsjøen, som er ombygget fra fiskebåt til minelegger, forliser i en storm i et mineleggingsoppdrag i Edøyfjorden. Samtlige syv om bord overlever og kommer seg tilbake til Shetland etter noen uker i Norge. Shetlands-Larsen er en av dem som deltar i oppdraget. (19.10.1941)

Sør-Varanger er flere ganger de siste dagene angrepet av britiske bombefly. De materielle skadene er ikke store, men ved siste angrep ble tre sivile drept og syv såret. (18.10.1941)

Motoren til en båt som er planlagt avreist fra Obrestad havarerer, og den kommer seg aldri ut av havna på Obrestad. Gestapo finner en håndskrevet liste med navn på de fleste som skulle være med båten. De fleste av dem arresteres, og forberedelsene til fluktforsøket fører til at mange får dødsstraff. Flere av de arresterte blir torturert uten å røpe noe, og femten mann blir senere henrettet i Trandumskogen. (17.10.1941)

Hurtigruten DS Vesteraalen på nordgående fra Tromsø, med 39 passasjerer og en besetning på 22, blir truffet av en torpedo fra en uidentifisert ubåt på vei inn til Øksfjord. Torpedoen treffer midtskips på babord side, skipet brekker i to og synker i løpet av 30 sekunder. Seks av bestningsmedlemmene og én passasjer overlever. 54 mennesker omkommer. (17.10.1941)