Birger Ljungberg, som har sittet som forsvarsminister siden 1939 og ble med regjeringen til Storbritannia, blir permittert. Oscar Torp blir konstituert som ny forsvarsminister, siden formelt utnevnt. Torp kommer til å innlede en betydelig omorganisering av forsvaret i eksil, blant annet ved å gjenopprette Forsvarets Overkommando som skal samordne på tvers av våpengrener. (30.10.1941)