Styret i Studentersamfundet i Trondheim blir innkalt til NS’ fylkesfører og meddelt at styret avsettes på grunn av «negativ og bolsjevistisk holdning». NS’ studentfylking overtar Studentersamfundets ledelse. (09.10.1941)

En mann som kaster tallerkener ut av et hotellvindu og ned på et tysk marsjerende kompani i Oslo, blir arrestert og dømmes til tre års fengsel for «tilsiktet fornærmelse mot Wehrmacht». (09.10.1941)