Tiltak mot jødene bærer foreløpig preg av enkeltaksjoner. Utenom propaganda mot jøder i NS-organet Fritt Folk, blir enkeltaksjoner mot butikker og organisasjoner utført av hirden. Dette får ofte negative etterspill i pressen, og i en pressemelding i dag forbyr NS-ledelsen slike individuelle aksjoner. Jøder blir likevel enkeltvis arrestert av Gestapo. Jødiske flyktninger som kom til Norge på 30-tallet er spesielt utsatt. (04.06.1941)