Den norske 6000-tonneren Sysla, som tyskerne brukte som hjelpeskip for slagskipet Bismarck, blir senket av britiske kryssere. Et annet tidligere norsk hjelpeskip, Kongsfjord, blir senket av egen besetning for ikke å falle i britenes hender. (04.06.1941)