Siden 1940 har mye arbeidskraft forsvunnet fra jord- og skogbruket, fordi tusener av nordmenn har strømmet til tyske anleggsarbeidsplasser med god lønn. Departementet bekymrer seg over mat- og brenselforsyningen og gir dermed arbeidsformidlingen fullmakt til å pålegge arbeidsføre personer inntil tre måneders arbeidsplikt i jord- og skogbruk. Skoleelever blir også oppfordret til å delta i onnearbeidet. Man har som mål å hugge 800 000 favner ved for å unngå brenselsmangel kommende vinter. (03.06.1941)