MS Taurus av Tønsberg, som rømte fra svensk havn i januar, blir senket under et flyangrep ved Skottland, på reise fra Freetown til Hull med en last jordnøtter, palmekjerner og kakao. Ingen omkommer. (06.06.1941)