Utbyggingen av Milorg har kommet godt i gang. Det er knyttet kontakt mellom illegale grupper over hele Sør-Norge, og også noen i Nord-Norge. Anslagsvis 20-25 000 mann er vervet, riktignok er mange av dem «papirsoldater». Våpen er mangelvare, og gruppene har ennå ikke fått skikkelig trening. (04.06.1941)