I pressen opplyses det om at beholdningene av medisintran utgjør hele 13,5 millioner liter ut over det normale innenlandske behov, det vil si omtrent 34 helflasker til hver husholdning i landet. Det er imidlertid en gryende fettmangel, og tran kommer til å bli brukt som substitutt til steking. (06.06.1941)