Rikskommissær Terboven kommer med en kunngjøring vedrørende tukthus og dødsstraff. Dødsstraff for motstandsvirksomhet blir dermed konkretisert.

(23.03.1941)