Det nye Norges Idrettsforbund nedlegger forbud mot at idrettsplasser brukes til potetdyrking eller liknende øyemed uten at samtykke er innhentet på forhånd. (22.03.1941)