Utdeling av legitimasjonskort til befolkningen fortsetter. I Vestre Aker skal 33 000 kort deles ut. Mange opplever imidlertid vansker med identifikasjonspapirene sine. «Dette er min kone», sier en mann som mener at det må være god nok identifikasjon. Men politiet er av en annen mening. (24.03.1941)