Radiosenderen Oldell, som ble brakt til Oslo fra Storbritannia i juni 1940, er inntil nå operert av Sigurd Johannessen og Lyder Larsen hjemme i kjelleren hos marinekaptein Gabriel Smith. Dette er den første senderen som ble satt opp med sendinger mellom Oslo og London, men nå opphører sendingene fordi den har blitt avslørt. Sigurd Johannessen blir arrestert, blir stygt maltraktert av tyskerne under forhør og dømmes til døden. Lyder Larsen klarer å komme seg til Sverige. Senderen har sendt totalt 631 meldinger hvorav 137 har blitt mottatt i London. (25.03.1941)