Jøden Moritz Rabinowitz, som ble arrestert i desember grunnet skriving av antinazistiske bøker og leserbrev, overføres fra Møllergata 19 til nyoppførte Åneby fangeleir. Han har fangenummer 79 og er blant de første som kommer inn i dette fangesystemet. (22.03.1941)