Konstituert statsråd Gulbrand Lunde har returnert fra sitt flere uker lange Tyskland-besøk og forteller pressen om sin reise. Han sier at nordmenn blir betraktet som et «brorfolk som tyskerne vil ha det best mulige samarbeide med». Blant de tyske personligheter som tok imot Lunde, kan Joseph Goebbels, Heinrich Himmler og Alfred Rosenberg nevnes. Lundes hovedinntrykk er at det hersker ro, orden og normale forhold i Tyskland, selv om Tyskland er i krig. Lunde forteller om Tyskland til Aftenposten:

(25.03.1941)