DS Hørda av Bergen har skilt lag med sin konvoi på reise fra Liverpool. Senere ser ingen noe til skipet eller hennes besetning på 30 mann. Antakelig blir Hørda senket av U-97 kort tid etter, på samme vis som to andre skip som forlot konvoien samtidig. (23.03.1941)