Fredrik Mowinckel, som i januar ble dømt til fengsel i ti måneder på grunn av seksuelle handlinger med sin tyske venn Hans-Werner i Åsane (se 11.01.1941), sitter fengslet i Hamburg og søker på nytt om benådning. Heller ikke denne gangen blir søknaden innvilget. Forvaltningsoverinspektøren i fengselet i Hamburg skriver:

(23.03.1941)