Representantskapet i LO trår sammen fordi det utover landet har bygget seg opp en misnøye med den unnvikende holdningen formann Jens Tangen har vist. Samtidig vokser også krav om lønnsøkninger, for å holde tritt med matvareindeksen. Representantskapsmøtet vedtar ingenting, men de som vil ha en klarere motstandslinje får klar støtte. Trygve Bratteli, bygningsarbeider i Kristiansund, har sendt et brev hvor han retter flengende kritikk til fagbevegelsens rolle:

(24.03.1941)