Høyesterettsjustitiarius Paal Berg erklærer at videre forhandlinger om en politisk nyordning må føres av “Stortingets vedkommende”, altså presidentskapet. Stortinget vedtar dette. (16.06.1940)