Høyesterettsjustitiarius Paal Berg erklærer at videre forhandlinger om en politisk nyordning må føres av «Stortingets vedkommende», altså presidentskapet. Stortinget vedtar dette. (16.06.1940)