Presidentskapet legger fram et forslag for Dellbrügge, men det blir avvist fordi det ikke oppfyller de tyske kravene. (16.06.1940)