Hyreforhandlinger med Nortraship starter i London, etter at sjømannsorganisasjonene argumenterer med at det eneste effektive middel for å holde på norske sjømenn vil være høyere hyrer. (16.06.1940)