Ordning med grenseboerbevis innføres for å kontrollere norske borgere og deres bevegelser. Dette skal vise hvem folk er og at de har lov til å oppholde seg i det området de blir kontrollert. Ordningen gjelder i første omgang områdene nær riksgrensen fra Grong i nord til Halden i sør. Skal man utenfor politidistriktet, må man ha en såkalt “passerseddel”. (16.06.1940)