Norske styrker har forhandlet med den tyske general Dietl om kapitulasjon ved Narvik, og våpenhvile inntreffer ved midnatt. (09.06.1940)