Nini og Kristian Gleditsch, ombord på Devonshire, skriver i memoarene:

(09.06.1940)