Kongen og regjeringens proklamasjon til det norske folk leses opp i radioen fra Tromsø, der det forklares hvorfor avgjørelsen er tatt om å oppgi Nord-Norge og kapitulere. General Ruge taler i radioen:

(09.06.1940)