Et jernbanetog står klart rett over svenskegrensen for å frakte tyske soldater fra Nord-Norge, fordi tyskerne er nært et sammenbrudd. På grunn av kapitulasjonen trenger de imidlertid ikke å flykte over grensen likevel. De returnerer mot Narvik. (09.06.1940)