Sjefen for det norske politikompani, minister Jonas Lie, SS-Standartenführer og Hauptsturmführer der Waffen SS, tildeles jernkorset av første klasse for «eksemplarisk innsats og fremragende ledelse av sitt kompani». Politikompaniet utgjør ett av kompaniene i Den norske legion som har deltatt i beleiringen av Leningrad. (02.03.1943)

Avisene minner om at alle menn innen 11. mars må ha meldt seg til Den nasjonale arbeidsinnsats. Kvinnene får frist til 15. mars og de selvstendig næringsdrivende til 20. mars. (02.03.1943)